Αγγουράκι Τουρσί

Αγγουράκι Κύβος – Φιδέ

Καρότο Κύβος – Φιδέ

Σέλινο Φιδέ